OPLEIDING
Informatiebeveiliging

21 februari 2019

Zelfstudie, Zelfstudie 0, 1000 Brussel

In de schriftelijke cursus Informatiebeveiliging leert u vorm en inhoud te geven aan de informatiebeveiliging binnen uw organisatie. De cursus biedt concrete handvatten voor het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid op strategisch en tactisch niveau en de daadwerkelijk te treffen maatregelen op operationeel niveau. Aangezien informatiebeveiliging in veel gevallen ook een wettelijke verplichting is, komen de wettelijke en de facto standaarden uitgebreid aan de orde.


Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • Top Security ontvangen per post en online lezen
Registreer