OPLEIDING
Data Protection Officer (DPO) in België

18 juli 2019

Zelfstudie, 1000 Brussel

Vanaf 25 mei 2018 is er veel voor u veranderd op het gebied van privacy en data bescherming met de inwerkingtreding van de nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. De GDPR bevat strenge regels en sancties rondom het verwerken van persoonsgegevens. Een van de nieuwe regels is dat het voor veel organisaties nu verplicht is een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. In deze zeer actuele, praktijkgerichte opleiding wordt u opgeleid tot Data Protection Officer (DPO) in België.