OPLEIDING
Crisismanagement

9 juni 2020

IMF opleiding, 1000 Brussel

Crisismanagement – acute of dreigende noodsituaties te lijf!

Organisaties zijn zich vaak wel bewust van bepaalde risico's die zij lopen, maar in de praktijk blijkt dat zij hier doorgaans de ogen voor sluiten en nauwelijks aan enige crisisaanpak of -beheersing doen. Deze houding komt voort uit de werkdruk van het alledaagse management en uit de hoop dat het hen niet zal overkomen. Vroeg of laat overkomt het hen toch! En dan? De schade is vaak groter dan men van tevoren dacht!

Een crisismanager is een speciale manager - fulltime of als nevenfunctie - die verantwoordelijk is voor acute of dreigende noodsituaties die de bedrijfsvoering op een ernstige manier kunnen beïnvloeden, zoals stroomstoringen, problemen met IT, brand, wanprestaties van leveranciers, product recalls, capaciteitsproblemen in transport of natuurgeweld. In deze training doet u de cruciale achtergrondkennis, vaardigheden en competenties op die u als crisismanager in de praktijk nodig heeft.

Crisismanagement – wat leert u?

Tijdens deze zeer praktijkgerichte Crisismanagement training leert u optimaal om te gaan met feiten, fictie en besluiten in de responsfase van een crisis. Door middel van een interactieve lesvorm, oefeningen en vaardigheidstrainingen leert u alles over de inhoudelijke, procesmatige, persoonlijke en groepsdynamische aspecten in crisis situaties. Het verbeteren van de persoonlijke en teameffectiviteit staat gedurende de hele training centraal. Samengevat:

 • U vergroot uw kennis over uw rol en andere rollen binnen een crisis organisatie
 • U leert hoe u optimaal leiding kunt geven aan een crisis team
 • U krijgt inzicht in crisis beheersingsprocessen en psychosociale factoren die daarbij een rol spelen
 • U leert alles over besluitvorming onder druk
 • U leert om te gaan met dreiging, urgentie en onzekerheid
 • U doet ervaring op met leidinggeven en leiding krijgen in een crisis team
 • U krijgt inzicht in uw eigen gedrag en dat van anderen
 • U ontwikkelt vaardigheden die voor de crisismanager van belang zijn
 • U doet ervaring op in verschillende sleutelrollen in een crisis team
 • U vergroot uw zelfreflecterend vermogen en uw persoonlijke effectiviteit
 • U versterkt uw zelfvertrouwen als leider van een crisis team
 • U leert de crisis besluitvormingsmethodiek PBOB (Procesafspraken, Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming) toe te passen
 • U leert scenario en actoren analyses op te stellen
 • U leert de rol van voorzitter, procesbewaker, informatiecoördinator en bordschrijver te vervullen
 • U leert een communicatiestrategie op te stellen
 • U leert brainstorm technieken toe te passen
 • U leert 'Insights Discovery' toe te passen als instrument voor persoonlijke effectiviteit

Afhankelijk van uw reeds opgedane kennis en ervaring werkt u in wisselende intensiteit aan het versterken van de competenties die noodzakelijk zijn voor het goed vervullen van uw rol. Het gaat hierbij om de competenties analytisch, besluitvaardig, communicatief, coördinerend, daadkrachtig, politiek bestuurlijk inzicht, onafhankelijk, overtuigend, reflectief en stressbestendig.

Ga voor meer informatie over de locatie en actuele data naar de IMF website.