OPLEIDING
Security Intelligence

12 februari 2021

IMF, IMF 000, 5611ZC Eindhoven, NL

Security Intelligence – succesfactoren achter de methode

De Security Intelligence methodiek is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het proactief beschermen van High Value Targets door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Security Intelligence is het proces van het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen voor uw organisatie. Met Security Intelligence kunt u actuele dreigingen inventariseren uit kwalitatieve (trend)analyses, intelligence samenwerking, Red Teaming en gerichte OSINT-analyses.

Security Intelligence – informatie is de sleutel in security

Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methodes. De methodes en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol zijn, staan dan ook aan de basis van de Security Intelligence methodiek. Proactieve security is alleen mogelijk met actuele kennis over de modus operandi van de potentiële tegenstander.

Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om potentiële tegenstanders te inventariseren, maar ook om hun motivatie en capaciteiten in kaart te brengen. Om in deze informatiebehoefte te voorzien leert Security Intelligence u om een belangen-, dreigings-, en weerstandsanalyse te maken. De combinatie van deze uitkomsten levert u een waardevolle risico analyse op.

Uit onderzoek blijkt dat heel weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen van hun organisatie. Veel security managers vinden het moeilijk om (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare historische data en (trend)analyses. Security Intelligence helpt u hierbij!

Security Intelligence opleiding – exclusieve samenwerking

De Security Intelligence opleiding wordt in exclusieve samenwerking met de volgende partners aangeboden:

SoSecure
SoSecure is de grondlegger van Predictive Profiling in Nederland en is eigenaar van de Red Teaming Groep Nederland. Predictive Profiling is een wereldwijd zeer succesvolle methode om criminele en terroristische aanvallen en te onderkennen en te stoppen. Deze meest proactieve beveiligingsmethode ter wereld wordt eveneens door International Management Forum aangeboden.

IBEX - Instituut voor Beroepsexamens
IBEX – Instituut voor Beroepsexamens – beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten, organiseren en afnemen van onafhankelijke examens. IBEX heeft met name ervaring in de vakgebieden arbo, veiligheid en milieu in een technische en industriële omgeving.

Kenniscentrum Security Intelligence (KSI)
Het kenniscentrum Security Intelligence heeft als doelstelling organisaties meer en effectief gebruik te laten maken van de informatie en kennis die zij hebben om de security te verbeteren.
 

Security Intelligence – voor wie is de opleiding waardevol?

De Security Intelligence opleiding is bijzonder waardevol voor personen die zich bezighouden met het verkrijgen van inlichtingen en het opstellen van dreigingsassessments in de publieke en private sector, zoals:

  • Veiligheidsmanagers
  • Beveiligingsadviseurs
  • Bedrijfsrechercheurs
  • Managers van beveiligingsbedrijven
  • Beleidsambtenaren gespecialiseerd in (beveiligings-) strategische vraagstukken
  • Medewerkers van politie en justitie
  • Overige professionals op dit vakgebied
  • Business Intelligence professionals
  • Analisten op strategisch en tactisch niveau

Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.