topintrigioncertificaat.jpg

SECTORNIEUWS 09/03/2018

Certificaat ISO 27001 informatiebeveiliging voor Trigion AlarmServiceCentrale

Na een audit binnen zijn AlarmServiceCentrale heeft KIWA Nederland Trigion het certificaat NEN ISO/IEC 27001:2013 toegekend. De Trigion AlarmServiceCentrale is daarmee een van de weinige particuliere alarmcentrales (PAC’s) in Nederland die voldoen aan deze norm voor informatiebeveiliging.

ISO 27001 is een ISO-standaard voor informatiebeveiliging, die overeenkomt met de in 2015 geïntroduceerde ‘High Level Structure’ die binnen onder ander ISO 9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001 (milieuzorg) toegepast wordt. De standaard werkt uniformerend ten aanzien van het beleid voor informatiebeveiliging. Dat zorgt voor duidelijkheid in de relatie tussen (overheids)opdrachtgevers en leveranciers van ICT-producten en -diensten. Met de standaarden kunnen leveranciers aantonen dat zij aan de vereiste informatiebeveiligingsnormen voldoen. Bij certificering wordt ook tegen deze norm geaudit.

www.facilicom.nl

trigion.nl/home


Registreer u gratis:

  • Volledige artikels lezen
  • Top Security ontvangen per post en online lezen
Registreer